Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2022

Hotărâre din 27.01.2022 privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea completării registrului agricol

Hotărâre din 27.01.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Construire teren sintetic de sport”

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 80 – 21.05.2019

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea încheierii unui acorduri de parteneriat cu fundația ” Siguranța pentru copii”

Hotărâre din 27.01.2022 privind stabilirea programului de audiențe în anul 2022

Hotărârea nr. 56 – 24.11.2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru înființarea funcției de administrator public

Hotărârea nr. 55 – 24.11.2021 privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale asociației de dezvoltare intercomunitară de deșeuri Timiș

Hotărârea nr. 54 – 24.11.2021 privind aprobarea nivelului impozitului asupra mijloacelor de transport

Hotărârea nr. 53 – 24.11.2021 privind transferul fondurilor din acțiunile agendei cultural sportivă 2021

Hotărârea nr. 52 – 24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehinico-economici ai proiectului ” Consolidarea capacității unității de învățământ Școală Gimnazială Checea „

Hotărârea nr. 48 – 22.10.2021 privind acordarea unui mandat special împuternicitului consiliului local în adunarea generală ordinară a asociaților

Hotărârea nr. 47 – 22.10.2021 privind transferul fondurilor din acțiunile agendei cultural sportivă 2021

Hotărârea nr. 46 – 22.10.2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală perioada 2021 – 2027

Hotărârea nr. 45 – 22.10.2021 privind modificarea și completarea programului de achiziții pe anul 2021

Hotărârea nr. 44 – 22.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotărârea nr. 43 – 22.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local pentru lunile octombire, noiembrie, decembrie 2021

Hotărârea nr. 42 – 14.10.2021 privind implementarea proiectului de investiții „Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale comuna Checea”

Hotărârea nr. 41 – 14.10.2021 privind aprobarea proiectului de investiții „Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale comuna Checea”

Hotărârea nr. 40 – 27.09.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4165 din 01.11.2016

Hotărârea nr. 39 – 27.09.2021 privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul școlii gimnaziale Checea

Hotărârea nr. 38 – 27.09.2021 privind desemnarea unui membru al consiliului local care să facă parte din consiliul de administrație al școlii gimnaziale Checea

Hotărârea nr. 37 – 27.09.2021 privind suplimentarea agendei cultural sportive 2021

Hotărârea nr. 36 – 27.09.2021 privind modificarea și completarea programului de achiziții pe anul 2021

Hotărârea nr. 35 – 27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Checea pe anul 2021

Hotărârea nr. 503/2021 privind aprobarea stemei comunei Checea, județul Timiș

Hotărârea nr. 26 – 27.05.2021 privind aprobarea trecerii a unor drumuri DE 177, DE 249 și DE 215 în DC 215

Hotărârea nr. 25 – 27.05.2021 privind aprobarea regulamentului de administrare și funcționare a Capelei mortuare și Anexa

Hotărârea nr. 24 – 27.05.2021 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare

Hotărârea nr. 22 – 07.05.2021 privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici

Hotărârea nr. 23 – 04.05.2021 privind concesionarea prin atribuire directă a pășunii

Hotărârea nr. 21 – 16.04.2021 privind aprobarea concesionării a unui teren situate în comuna Checea dlui. Oros Marius

Hotărârea nr. 20 – 16.04.2021 privind aprobarea finanțării programului cultural anual – Agenda culturală sportivă

Hotărârea nr. 19 – 16.04.2021 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 și Anexă la Hotărârea nr. 19

Hotărârea nr. 18 – 16.04.2021 privind bugetul local inițial pe anul 2021 și estimări 2022 – 2024 și Anexă la Hotărârea nr. 18

Hotărârea nr. 17 – 16.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 16 – 25.03.2021 privind stabilirea perioadei și convocarea reprezentanților proprietarilor de terenuri

Hotărârea nr. 15 – 25.03.2021 privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și Listele de inventariere

Hotărârea nr. 14 – 25.03.2021 privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice

Hotărârea nr. 13 – 25.03.2021 privind actualizarea în Cartea Funciară a imobilului cu nr. 88

Hotărârea nr.12 – 28.01.2021 privind aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată

Hotărârea nr. 11 – 28.01.2021 privind aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată

Hotărârea nr. 10 – 28.01.2021 privind aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată

Hotărârea nr. 9 – 28.01.2021 privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil

Hotărârea nr. 8 – 28.01.2021 privind modificarea stemei comunei Checea

Hotărârea nr. 7 – 28.01.2021 privind menținerea salariilor de bază pentru funcțiile publice

Hotărârea nr.6 – 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de evaluare a performanțelor

Hotărârea nr.5 – 28.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare

Hotărârea nr.4 – 28.01.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2021

Hotărârea nr. 03 – 28.01.2021 privind stabilirea structurii organizatorice și a statului de funcții

Hotărârea nr. 01 – 09.11.2021 privind instituirea măsurilor de limitare a răspândirii infecțiilor Sars-Cov la nivelul județului Timiș

Hotărârea nr. 02 – 06.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2018

Hotărârea nr. 01 – 06.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință din cadrul consiliului local

Proiect de hotărâre nr. 1 – 05.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie, februarie, martie

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2020

Hotarare consiliu 6

Hotarare consiliu 5

Hotarare consiliu 4

Hotarare consiliu 3

Ultima actualizare: 18:17 | 31.03.2022

Sari la conținut